Ngắm trọn bộ dàn xe từ loạt phim 'Điệp viên 007'

Google News

Khách tham quan triển lãm Bond in Motion có cơ hội chiêm ngưỡng các mẫu xe gắn liền với chàng điệp viên James Bond 007.

 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-2
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-3
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-4
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-5
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-6
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-7
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-8
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-9
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-10
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-11
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-12
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-13
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-14
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-15
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-16
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-17
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-18
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-19
 • Ngam tron bo dan xe tu loat phim 'Diep vien 007'-Hinh-20
Nguyễn Chung