“Nhà vô địch tương lai” BMW M4 GT4 mới sẽ ra mắt vào 2023

Hơn một năm trước khi được bàn giao tới tay các đội đua, BMW M4 GT4 mới đã hoàn thành các bài kiểm tra đầu tiên vào tuần trước tại Almeria (ESP).

  • “Nha vo dich tuong lai” BMW M4 GT4 moi se ra mat vao 2023
  • “Nha vo dich tuong lai” BMW M4 GT4 moi se ra mat vao 2023-Hinh-2
  • “Nha vo dich tuong lai” BMW M4 GT4 moi se ra mat vao 2023-Hinh-3
  • “Nha vo dich tuong lai” BMW M4 GT4 moi se ra mat vao 2023-Hinh-4
  • “Nha vo dich tuong lai” BMW M4 GT4 moi se ra mat vao 2023-Hinh-5
  • “Nha vo dich tuong lai” BMW M4 GT4 moi se ra mat vao 2023-Hinh-6
  • “Nha vo dich tuong lai” BMW M4 GT4 moi se ra mat vao 2023-Hinh-7
  • “Nha vo dich tuong lai” BMW M4 GT4 moi se ra mat vao 2023-Hinh-8
  • “Nha vo dich tuong lai” BMW M4 GT4 moi se ra mat vao 2023-Hinh-9
  • “Nha vo dich tuong lai” BMW M4 GT4 moi se ra mat vao 2023-Hinh-10
Thảo Nguyễn