Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu "bò già" Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder

Chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante từng nằm trong bộ sưu tập của 1 doanh nhân 8X tại TP HCM có thú vui sưu tầm siêu xe và xe biển đẹp.

  • Ong Dang Le Nguyen Vu tau
  • Ong Dang Le Nguyen Vu tau
  • Ong Dang Le Nguyen Vu tau
  • Ong Dang Le Nguyen Vu tau
  • Ong Dang Le Nguyen Vu tau
  • Ong Dang Le Nguyen Vu tau
  • Ong Dang Le Nguyen Vu tau
  • Ong Dang Le Nguyen Vu tau
Nguyễn Chung