Phan Thành bán Ferrari Berlinetta F12 tậu Bentley Bentayga 17 tỷ

Thiếu gia chơi xe có tiếng một thời Phan Thành vừa quyết định chia tay Ferrari F12 Berlinetta màu trắng và mua về một chiếc SUV siêu sang Bentley Bentayga 2021.

  • Phan Thanh ban Ferrari Berlinetta F12 tau Bentley Bentayga 17 ty
  • Phan Thanh ban Ferrari Berlinetta F12 tau Bentley Bentayga 17 ty-Hinh-2
  • Phan Thanh ban Ferrari Berlinetta F12 tau Bentley Bentayga 17 ty-Hinh-3
  • Phan Thanh ban Ferrari Berlinetta F12 tau Bentley Bentayga 17 ty-Hinh-4
  • Phan Thanh ban Ferrari Berlinetta F12 tau Bentley Bentayga 17 ty-Hinh-5
  • Phan Thanh ban Ferrari Berlinetta F12 tau Bentley Bentayga 17 ty-Hinh-6
  • Phan Thanh ban Ferrari Berlinetta F12 tau Bentley Bentayga 17 ty-Hinh-7
  • Phan Thanh ban Ferrari Berlinetta F12 tau Bentley Bentayga 17 ty-Hinh-8
Nguyễn Bắc