Plymouth Fury đời 1960 độ "lết đất" có khả năng chạy tới 256 km/h

Không chỉ có vẻ ngoài tự chế khác lạ, Project 606 độ từ Plymouth Fury đời 1960 có tốc độ tuyệt vời nhờ động cơ 800 mã lực và nhiều trang bị độ khác.

  • Plymouth Fury doi 1960 do
  • Plymouth Fury doi 1960 do
  • Plymouth Fury doi 1960 do
  • Plymouth Fury doi 1960 do
  • Plymouth Fury doi 1960 do
  • Plymouth Fury doi 1960 do
  • Plymouth Fury doi 1960 do
Nguyễn Chung