Polestar 2 2024 chạy điện của Volvo giá từ khoảng 1,281 tỷ đồng

Tại thị trường châu Âu, Polestar 2 2024 có giá khởi điểm từ 50.190 Euro (khoảng 1,281 tỷ đồng) cho bản RWD tiêu chuẩn và 64.690 Euro (1,651 tỷ đồng) cho bản AWD với gói Performance Pack.

  • Polestar 2 2024 chay dien cua Volvo gia tu khoang 1,281 ty dong
  • Polestar 2 2024 chay dien cua Volvo gia tu khoang 1,281 ty dong-Hinh-2
  • Polestar 2 2024 chay dien cua Volvo gia tu khoang 1,281 ty dong-Hinh-3
  • Polestar 2 2024 chay dien cua Volvo gia tu khoang 1,281 ty dong-Hinh-4
  • Polestar 2 2024 chay dien cua Volvo gia tu khoang 1,281 ty dong-Hinh-5
  • Polestar 2 2024 chay dien cua Volvo gia tu khoang 1,281 ty dong-Hinh-6
  • Polestar 2 2024 chay dien cua Volvo gia tu khoang 1,281 ty dong-Hinh-7
  • Polestar 2 2024 chay dien cua Volvo gia tu khoang 1,281 ty dong-Hinh-8
  • Polestar 2 2024 chay dien cua Volvo gia tu khoang 1,281 ty dong-Hinh-9
Thanh Nguyễn