Porsche 911 Carrera độ gói MIW Design gần 1 tỷ đồng tại Sài Gòn

Google News

Với bộ bodykit MIW Design trị giá tới gần 1 tỷ đồng, ngoại hình của siêu phẩm Porsche 911 (992) Carrera của đại gia Sài thành càng trở nên thể thao, hầm hố hơn.

  • Porsche 911 Carrera do goi MIW Design gan 1 ty dong tai Sai Gon
  • Porsche 911 Carrera do goi MIW Design gan 1 ty dong tai Sai Gon-Hinh-2
  • Porsche 911 Carrera do goi MIW Design gan 1 ty dong tai Sai Gon-Hinh-3
  • Porsche 911 Carrera do goi MIW Design gan 1 ty dong tai Sai Gon-Hinh-4
  • Porsche 911 Carrera do goi MIW Design gan 1 ty dong tai Sai Gon-Hinh-5
  • Porsche 911 Carrera do goi MIW Design gan 1 ty dong tai Sai Gon-Hinh-6
  • Porsche 911 Carrera do goi MIW Design gan 1 ty dong tai Sai Gon-Hinh-7
  • Porsche 911 Carrera do goi MIW Design gan 1 ty dong tai Sai Gon-Hinh-8
Nguyễn Chung