Porsche 911 GT3 hơn 16 tỷ của Cường Đô la đã ra biển trắng

Google News

Giống như những chiếc xe khác của vị đại gia phố núi - Cường Đô la, chiếc Porsche 911 GT3 2022 mới cũng được ra biển trắng chứ không "chơi" biển NG, NN hay CV.

  • Porsche 911 GT3 hon 16 ty cua Cuong Do la da ra bien trang
  • Porsche 911 GT3 hon 16 ty cua Cuong Do la da ra bien trang-Hinh-2
  • Porsche 911 GT3 hon 16 ty cua Cuong Do la da ra bien trang-Hinh-3
  • Porsche 911 GT3 hon 16 ty cua Cuong Do la da ra bien trang-Hinh-4
  • Porsche 911 GT3 hon 16 ty cua Cuong Do la da ra bien trang-Hinh-5
  • Porsche 911 GT3 hon 16 ty cua Cuong Do la da ra bien trang-Hinh-6
Thảo Mai