Porsche 911 Sport Classic hơn 21 tỷ - "xế cưng" Cường Đô la lái đi làm

Google News

Porsche 911 Sport Classic mới bàn giao cho Cường Đô la được 1 tháng, thuộc bản giới hạn chỉ có đúng 1.250 chiếc sản xuất trên toàn thế giới và chỉ mới có 2 xe về Việt Nam.

 • Porsche 911 Sport Classic hon 21 ty -
 • Porsche 911 Sport Classic hon 21 ty -
 • Porsche 911 Sport Classic hon 21 ty -
 • Porsche 911 Sport Classic hon 21 ty -
 • Porsche 911 Sport Classic hon 21 ty -
 • Porsche 911 Sport Classic hon 21 ty -
 • Porsche 911 Sport Classic hon 21 ty -
 • Porsche 911 Sport Classic hon 21 ty -
 • Porsche 911 Sport Classic hon 21 ty -
 • Porsche 911 Sport Classic hon 21 ty -
 • Porsche 911 Sport Classic hon 21 ty -
Tâm Võ