Porsche 911 Targa 4S Heritage Design hơn 11 tỷ dạo phố Xuân Quý Mão

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design là phiên bản đặc biệt được phát triển dành riêng cho mẫu 911 Targa thế hệ mới, tên mã 992 và mang tinh hoa thiết kế của những thập niên 50 và 60.

  • Porsche 911 Targa 4S Heritage Design hon 11 ty dao pho Xuan Quy Mao
  • Porsche 911 Targa 4S Heritage Design hon 11 ty dao pho Xuan Quy Mao-Hinh-2
  • Porsche 911 Targa 4S Heritage Design hon 11 ty dao pho Xuan Quy Mao-Hinh-3
  • Porsche 911 Targa 4S Heritage Design hon 11 ty dao pho Xuan Quy Mao-Hinh-4
  • Porsche 911 Targa 4S Heritage Design hon 11 ty dao pho Xuan Quy Mao-Hinh-5
  • Porsche 911 Targa 4S Heritage Design hon 11 ty dao pho Xuan Quy Mao-Hinh-6
  • Porsche 911 Targa 4S Heritage Design hon 11 ty dao pho Xuan Quy Mao-Hinh-7
  • Porsche 911 Targa 4S Heritage Design hon 11 ty dao pho Xuan Quy Mao-Hinh-8
Nguyễn Chung