Porsche Cayenne 2024 ra mắt Đông Nam Á, chờ ngày về Việt Nam

Google News

Tương tự phiên bản hiện hành, thế hệ mới của Porsche Cayenne 2024 cũng được phân phối với hai biến thể gồm coupe và SUV nhưng được nâng cấp một số chi tiết.

 • Porsche Cayenne 2024 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam
 • Porsche Cayenne 2024 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-2
 • Porsche Cayenne 2024 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-3
 • Porsche Cayenne 2024 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-4
 • Porsche Cayenne 2024 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-5
 • Porsche Cayenne 2024 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-6
 • Porsche Cayenne 2024 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-7
 • Porsche Cayenne 2024 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-8
 • Porsche Cayenne 2024 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-9
 • Porsche Cayenne 2024 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-10
 • Porsche Cayenne 2024 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-11
 • Porsche Cayenne 2024 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-12
Nguyễn Chung