Porsche Macan 2022 từ 1,26 tỷ đồng “vắng” biến thể Turbo

Google News

Toàn bộ dòng sản phẩm Porsche Macan 2022 đều nhận được những nâng cấp đáng kể về hiệu suất, đưa các biến thể lên một vị trí cao hơn so với trước. Xe được bổ sung thêm nhiều tính năng trang bị tiêu chuẩn.

  • Porsche Macan 2022 tu 1,26 ty dong “vang” bien the Turbo
  • Porsche Macan 2022 tu 1,26 ty dong “vang” bien the Turbo-Hinh-2
  • Porsche Macan 2022 tu 1,26 ty dong “vang” bien the Turbo-Hinh-3
  • Porsche Macan 2022 tu 1,26 ty dong “vang” bien the Turbo-Hinh-4
  • Porsche Macan 2022 tu 1,26 ty dong “vang” bien the Turbo-Hinh-5
  • Porsche Macan 2022 tu 1,26 ty dong “vang” bien the Turbo-Hinh-6
  • Porsche Macan 2022 tu 1,26 ty dong “vang” bien the Turbo-Hinh-7
  • Porsche Macan 2022 tu 1,26 ty dong “vang” bien the Turbo-Hinh-8
  • Porsche Macan 2022 tu 1,26 ty dong “vang” bien the Turbo-Hinh-9
  • Porsche Macan 2022 tu 1,26 ty dong “vang” bien the Turbo-Hinh-10
Phương Thảo