Ra mắt SUV Land Rover Defender 2020 từ 49.900 USD

Nguyễn Chung -

(Kiến Thức) - Thay vì đơn giản là sửa đổi thiết kế biểu tượng của đời cũ, mẫu SUV Land Rover Defender 2020 sẽ gói gọn các giá trị đặc trưng của dòng xe "huyền thoại" này vào một chiếc xe thời đại mới.

  • Ra mat SUV Land Rover Defender 2020 tu 49.900 USD
  • Ra mat SUV Land Rover Defender 2020 tu 49.900 USD-Hinh-2
  • Ra mat SUV Land Rover Defender 2020 tu 49.900 USD-Hinh-3
  • Ra mat SUV Land Rover Defender 2020 tu 49.900 USD-Hinh-4
  • Ra mat SUV Land Rover Defender 2020 tu 49.900 USD-Hinh-5
  • Ra mat SUV Land Rover Defender 2020 tu 49.900 USD-Hinh-6
  • Ra mat SUV Land Rover Defender 2020 tu 49.900 USD-Hinh-7
  • Ra mat SUV Land Rover Defender 2020 tu 49.900 USD-Hinh-8
  • Ra mat SUV Land Rover Defender 2020 tu 49.900 USD-Hinh-9
  • Ra mat SUV Land Rover Defender 2020 tu 49.900 USD-Hinh-10