Rolls-Royce Wraith cũ của Cường Đô la đắt ngang Phantom Sacred Fire

Google News

Mặc dù ban đầu giá bán xe Rolls-Royce Phantom Sacred Fire lên đến hơn 50 tỷ đồng khi về Việt Nam, đắt gấp đôi Rolls-Royce Wraith Series II, nhưng hiện tại, cả 2 đang được rao bán chỉ chênh nhau gần 1 tỷ đồng.

  • Rolls-Royce Wraith cu cua Cuong Do la dat ngang Phantom Sacred Fire
  • Rolls-Royce Wraith cu cua Cuong Do la dat ngang Phantom Sacred Fire-Hinh-2
  • Rolls-Royce Wraith cu cua Cuong Do la dat ngang Phantom Sacred Fire-Hinh-3
  • Rolls-Royce Wraith cu cua Cuong Do la dat ngang Phantom Sacred Fire-Hinh-4
  • Rolls-Royce Wraith cu cua Cuong Do la dat ngang Phantom Sacred Fire-Hinh-5
  • Rolls-Royce Wraith cu cua Cuong Do la dat ngang Phantom Sacred Fire-Hinh-6
  • Rolls-Royce Wraith cu cua Cuong Do la dat ngang Phantom Sacred Fire-Hinh-7
  • Rolls-Royce Wraith cu cua Cuong Do la dat ngang Phantom Sacred Fire-Hinh-8
Thảo Mai