Sedan điện BYD Seal X 2024 "lộ hàng" trước ngày ra mắt

Google News

BYD Seal X 2024 mới đã được Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố, qua đó cho giới truyền thông cũng như người dùng, thấy trước về thiết kế của mẫu xe này.

  • Sedan dien BYD Seal X 2024
  • Sedan dien BYD Seal X 2024
  • Sedan dien BYD Seal X 2024
  • Sedan dien BYD Seal X 2024
  • Sedan dien BYD Seal X 2024
  • Sedan dien BYD Seal X 2024
  • Sedan dien BYD Seal X 2024
Nguyễn Chung