Siêu bán tải điện Tesla Cybertruck 2024 “nhăm nhe” về Việt Nam?

Google News

Một người chuyên sửa và mua bán siêu xe ở Tp.HCM đã khẳng định sẽ sớm nhập chiếc siêu bán tải điện của hãng xe Tesla về Việt Nam.

  • Sieu ban tai dien Tesla Cybertruck 2024 “nham nhe” ve Viet Nam?
  • Sieu ban tai dien Tesla Cybertruck 2024 “nham nhe” ve Viet Nam?-Hinh-2
  • Sieu ban tai dien Tesla Cybertruck 2024 “nham nhe” ve Viet Nam?-Hinh-3
  • Sieu ban tai dien Tesla Cybertruck 2024 “nham nhe” ve Viet Nam?-Hinh-4
  • Sieu ban tai dien Tesla Cybertruck 2024 “nham nhe” ve Viet Nam?-Hinh-5
  • Sieu ban tai dien Tesla Cybertruck 2024 “nham nhe” ve Viet Nam?-Hinh-6
  • Sieu ban tai dien Tesla Cybertruck 2024 “nham nhe” ve Viet Nam?-Hinh-7
  • Sieu ban tai dien Tesla Cybertruck 2024 “nham nhe” ve Viet Nam?-Hinh-8
  • Sieu ban tai dien Tesla Cybertruck 2024 “nham nhe” ve Viet Nam?-Hinh-9
  • Sieu ban tai dien Tesla Cybertruck 2024 “nham nhe” ve Viet Nam?-Hinh-10
Nguyễn Chung