Siêu “thần gió” Pagani Huayra Tempesta giá 56,8 tỷ có gì?

Nguyễn Huy -

(Kiến Thức) - Dù không còn là phiên bản Huayra nhanh nhất, chiếc siêu xe Pagani Huayra Tempesta "vẫn đem tới một trải nghiệm đặc biệt cho người sở hữu.

 • Sieu "than gio" Pagani Huayra Tempesta gia 56,8 ty co gi?
 • Sieu "than gio" Pagani Huayra Tempesta gia 56,8 ty co gi?-Hinh-2
 • Sieu "than gio" Pagani Huayra Tempesta gia 56,8 ty co gi?-Hinh-3
 • Sieu "than gio" Pagani Huayra Tempesta gia 56,8 ty co gi?-Hinh-4
 • Sieu "than gio" Pagani Huayra Tempesta gia 56,8 ty co gi?-Hinh-5
 • Sieu "than gio" Pagani Huayra Tempesta gia 56,8 ty co gi?-Hinh-6
 • Sieu "than gio" Pagani Huayra Tempesta gia 56,8 ty co gi?-Hinh-7
 • Sieu "than gio" Pagani Huayra Tempesta gia 56,8 ty co gi?-Hinh-8
 • Sieu "than gio" Pagani Huayra Tempesta gia 56,8 ty co gi?-Hinh-9
 • Sieu "than gio" Pagani Huayra Tempesta gia 56,8 ty co gi?-Hinh-10
 • Sieu "than gio" Pagani Huayra Tempesta gia 56,8 ty co gi?-Hinh-11
 • Sieu "than gio" Pagani Huayra Tempesta gia 56,8 ty co gi?-Hinh-12