Siêu xe Ferrari 812 GTS và SF90 Stradale là xe của năm 2020

Giải thưởng Xe của năm 2020 do Tạp chí Top Gear của BBC tổ chức đã gọi tên Ferrari 812 GTS (Hạng mục Âm thanh động cơ của năm) và Ferrari SF90 Stradale (Chiến binh thân thiện môi trường của năm).

  • Sieu xe Ferrari 812 GTS va SF90 Stradale la xe cua nam 2020
  • Sieu xe Ferrari 812 GTS va SF90 Stradale la xe cua nam 2020-Hinh-2
  • Sieu xe Ferrari 812 GTS va SF90 Stradale la xe cua nam 2020-Hinh-3
  • Sieu xe Ferrari 812 GTS va SF90 Stradale la xe cua nam 2020-Hinh-4
  • Sieu xe Ferrari 812 GTS va SF90 Stradale la xe cua nam 2020-Hinh-5
  • Sieu xe Ferrari 812 GTS va SF90 Stradale la xe cua nam 2020-Hinh-6
  • Sieu xe Ferrari 812 GTS va SF90 Stradale la xe cua nam 2020-Hinh-7
  • Sieu xe Ferrari 812 GTS va SF90 Stradale la xe cua nam 2020-Hinh-8
  • Sieu xe Ferrari 812 GTS va SF90 Stradale la xe cua nam 2020-Hinh-9
Nguyễn Chung