Sky Cruise - "khách sạn di động bay" không người lái, siêu hiện đại

Sky Cruise được thiết kế để bay 24/7 trong nhiều tháng mà không cần hạ cánh, khách sạn bay này chạy bằng năng lượng hạt nhân và được điều khiển bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo.

  • Sky Cruise -
  • Sky Cruise -
  • Sky Cruise -
  • Sky Cruise -
  • Sky Cruise -
  • Sky Cruise -
  • Sky Cruise -
Thảo Nguyễn