"Soi" chi tiết chiếc Century GRMN đặc biệt của sếp Tổng Toyota

Google News

Chiếc Toyota Century GRMN đặc biệt này mỗi khi xuất hiện đã ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý. Mới đây, nó đã tái xuất hiện ở khu vực dịch vụ trong sự kiện đua xe tại Nhật Bản.

Nguyễn Chung