"Soi" chi tiết Mercedes-AMG G63 Brabus 900 Deep Blue hơn 14 tỷ đồng

Google News

Gói độ Brabus 900 Deep Blue dành cho Mercedes-AMG G63 này được lấy cảm hứng từ chiếc tàu cao tốc Brabus Shadow 900 XC Cross Cabin Deep Blue Signature Edition triệu đô.

Thảo Nguyễn