"Soi" Honda Civic hybrid 2025 sẽ về Việt Nam tháng 9/2024

Google News

Honda Civic đang bán tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 11, ra mắt vào năm 2022. Sau khoảng 2 năm, mẫu xe này đã có phiên bản nâng cấp giữa vòng đời hiện đang bán tại một số quốc gia ở Đông Nam Á.

Thanh Nguyễn