Soi SUV Hyundai Nexo chạy bằng khí hydro giá từ 1,4 tỷ

(Kiến Thức) - SUV Hyundai Nexo chạy bằng năng lượng sạch Nexo FCV sắp được ra mắt chính thức tại Mỹ với giá từ 59.345 USD (khoảng 1,4 tỷ).

  • Soi SUV Hyundai Nexo chay bang khi hydro gia tu 1,4 ty
  • Soi SUV Hyundai Nexo chay bang khi hydro gia tu 1,4 ty-Hinh-2
  • Soi SUV Hyundai Nexo chay bang khi hydro gia tu 1,4 ty-Hinh-3
  • Soi SUV Hyundai Nexo chay bang khi hydro gia tu 1,4 ty-Hinh-4
  • Soi SUV Hyundai Nexo chay bang khi hydro gia tu 1,4 ty-Hinh-5
  • Soi SUV Hyundai Nexo chay bang khi hydro gia tu 1,4 ty-Hinh-6
  • Soi SUV Hyundai Nexo chay bang khi hydro gia tu 1,4 ty-Hinh-7
  • Soi SUV Hyundai Nexo chay bang khi hydro gia tu 1,4 ty-Hinh-8
Văn Anh