Suburban "siêu đặc nhiệm" hộ tống Phó Tổng thống Mỹ tại Việt Nam

(Kiến Thức) - Chevrolet Suburban đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đoàn xe của Phó Tổng thổng Mỹ - bà Kamala Harris. Đây là phương tiện chuyên chở Phó Tổng thổng Mỹ trong chuyến công du đầu tiên đến Đông Nam Á, đặc biệt Việt Nam.

 • Suburban
 • Suburban
 • Suburban
 • Suburban
 • Suburban
 • Suburban
 • Suburban
 • Suburban
 • Suburban
 • Suburban
 • Suburban
 • Suburban
 • Suburban
 • Suburban
Nguyễn Anh