Suzuki Hayabusa 2024 phiên bản kỷ niệm 25 năm, từ 536 triệu đồng

Google News

Đây là phiên bản kỷ niệm 25 năm ra đời của mẫu Suzuki Hayabusa, mẫu siêu môtô này được phát triển dựa trên Hayabusa thế hệ thứ ba. Xe có giá bán tương đương 21.200 USD (khoảng 536 triệu đồng).

  • Suzuki Hayabusa 2024 phien ban ky niem 25 nam, tu 536 trieu dong
  • Suzuki Hayabusa 2024 phien ban ky niem 25 nam, tu 536 trieu dong-Hinh-2
  • Suzuki Hayabusa 2024 phien ban ky niem 25 nam, tu 536 trieu dong-Hinh-3
  • Suzuki Hayabusa 2024 phien ban ky niem 25 nam, tu 536 trieu dong-Hinh-4
  • Suzuki Hayabusa 2024 phien ban ky niem 25 nam, tu 536 trieu dong-Hinh-5
  • Suzuki Hayabusa 2024 phien ban ky niem 25 nam, tu 536 trieu dong-Hinh-6
  • Suzuki Hayabusa 2024 phien ban ky niem 25 nam, tu 536 trieu dong-Hinh-7
  • Suzuki Hayabusa 2024 phien ban ky niem 25 nam, tu 536 trieu dong-Hinh-8
  • Suzuki Hayabusa 2024 phien ban ky niem 25 nam, tu 536 trieu dong-Hinh-9
Nguyễn Chung