Suzuki Swace 2021 "mượn" phong cách Toyota Corolla Touring Sports?

Phương Thảo -

(Kiến Thức) - So với mẫu xe Toyota Corolla Touring Sports từng ra mắt, Suzuki Swace 2021 mới ra mắt có phong cách gần như giống hệt từ trong ra ngoài, trừ logo nhà sản xuất và mặt ca-lăng phía trước.

  • Suzuki Swace 2021
  • Suzuki Swace 2021
  • Suzuki Swace 2021
  • Suzuki Swace 2021
  • Suzuki Swace 2021
  • Suzuki Swace 2021
  • Suzuki Swace 2021
  • Suzuki Swace 2021
  • Suzuki Swace 2021