Tận thấy Bugatti Chiron Super Sport "Le Diamant Blanc" độc nhất thế giới

Chiếc siêu xe Bugatti Chiron Super Sport "Le Diamant Blanc" đặc biệt này được sản xuất dựa trên các yêu cầu của một vị khách đến từ Beverly Hills.

  • Tan thay Bugatti Chiron Super Sport
  • Tan thay Bugatti Chiron Super Sport
  • Tan thay Bugatti Chiron Super Sport
  • Tan thay Bugatti Chiron Super Sport
  • Tan thay Bugatti Chiron Super Sport
  • Tan thay Bugatti Chiron Super Sport
Thảo Nguyễn