Tận thấy SUV hạng sang Lexus LX600 2022 hơn 13 tỷ tại Việt Nam

Chiếc xe SUV Lexus LX600 2022 được 1 công ty nhập khẩu tư nhân Hà Nội khui công thuộc phiên bản 4 chỗ ngồi với hàng ghế sau chỉ có 2 ghế độc lập.

  • Tan thay SUV hang sang Lexus LX600 2022 hon 13 ty tai Viet Nam
  • Tan thay SUV hang sang Lexus LX600 2022 hon 13 ty tai Viet Nam-Hinh-2
  • Tan thay SUV hang sang Lexus LX600 2022 hon 13 ty tai Viet Nam-Hinh-3
  • Tan thay SUV hang sang Lexus LX600 2022 hon 13 ty tai Viet Nam-Hinh-4
  • Tan thay SUV hang sang Lexus LX600 2022 hon 13 ty tai Viet Nam-Hinh-5
  • Tan thay SUV hang sang Lexus LX600 2022 hon 13 ty tai Viet Nam-Hinh-6
  • Tan thay SUV hang sang Lexus LX600 2022 hon 13 ty tai Viet Nam-Hinh-7
  • Tan thay SUV hang sang Lexus LX600 2022 hon 13 ty tai Viet Nam-Hinh-8
  • Tan thay SUV hang sang Lexus LX600 2022 hon 13 ty tai Viet Nam-Hinh-9
  • Tan thay SUV hang sang Lexus LX600 2022 hon 13 ty tai Viet Nam-Hinh-10
Thảo Mai