Tecnomar Lamborghini 63 - "siêu bò dưới nước" hơn 84 tỷ đồng

Tecnomar Lamborghini 63 là một chiếc siêu du thuyền mang thương hiệu “bò tót” sinh ra để cưỡi trên những con sóng biển. Nó là một cỗ máy rất đặc biệt và có thể được coi là "Lamborghini Sian trên biển".

 • Tecnomar Lamborghini 63 -
 • Tecnomar Lamborghini 63 -
 • Tecnomar Lamborghini 63 -
 • Tecnomar Lamborghini 63 -
 • Tecnomar Lamborghini 63 -
 • Tecnomar Lamborghini 63 -
 • Tecnomar Lamborghini 63 -
 • Tecnomar Lamborghini 63 -
 • Tecnomar Lamborghini 63 -
 • Tecnomar Lamborghini 63 -
 • Tecnomar Lamborghini 63 -
Nguyễn Anh