Tesla Cybertruck bằng "xương bằng thịt" tại Thái Lan, Minh Nhựa phát thèm

Google News

Tesla Cybertruck nếu có về Việt Nam sẽ thông qua con đường nhập khẩu tư nhân, tức các showroom chuyên bán xe sang ở ngoài mang về phục vụ khách hàng. Còn tại Thái Lan, xe đã trưng bày những chưa công bố giá bán.

  • Tesla Cybertruck bang
  • Tesla Cybertruck bang
  • Tesla Cybertruck bang
  • Tesla Cybertruck bang
  • Tesla Cybertruck bang
  • Tesla Cybertruck bang
  • Tesla Cybertruck bang
  • Tesla Cybertruck bang
  • Tesla Cybertruck bang
  • Tesla Cybertruck bang
Nguyễn Chung