"Thần gió" Pagani Huayra của Hoàng tử Malyasia, giới hạn 100 chiếc

Ngoài là fan cuồng của McLaren với gần 10 chiếc thuộc dòng Ultimate Series đắt đỏ, Hoàng tử bang Johor ở Malyasia còn sở hữu "thần gió" Pagani Huayra.

Nguyễn Chung