Thấy bạn rao bán BMW M5 CS 2022, Cường Đô la ngắn gọn “chốt”

Phải chăng những người đam mê và sành xe đều nhanh chóng mua bán như tay chơi Cường Đô la khi chỉ có vài hình ảnh nội thất và trái tim của chiếc BMW M5 CS 2022.

  • Thay ban rao ban BMW M5 CS 2022, Cuong Do la ngan gon “chot”
  • Thay ban rao ban BMW M5 CS 2022, Cuong Do la ngan gon “chot”-Hinh-2
  • Thay ban rao ban BMW M5 CS 2022, Cuong Do la ngan gon “chot”-Hinh-3
  • Thay ban rao ban BMW M5 CS 2022, Cuong Do la ngan gon “chot”-Hinh-4
  • Thay ban rao ban BMW M5 CS 2022, Cuong Do la ngan gon “chot”-Hinh-5
  • Thay ban rao ban BMW M5 CS 2022, Cuong Do la ngan gon “chot”-Hinh-6
  • Thay ban rao ban BMW M5 CS 2022, Cuong Do la ngan gon “chot”-Hinh-7
  • Thay ban rao ban BMW M5 CS 2022, Cuong Do la ngan gon “chot”-Hinh-8
  • Thay ban rao ban BMW M5 CS 2022, Cuong Do la ngan gon “chot”-Hinh-9
Nguyễn Chung