Thêm Ford F-150 Raptor 2022 thứ 3, hơn 5 tỷ đồng về Việt Nam

Chiếc siêu bán tải Ford F-150 Raptor luôn là “hàng hot” trên thị trường mặc dù có mức giá tới hơn 5 tỷ đồng, mới đây đã có thêm chiếc thứ 3 về nước.

  • Them Ford F-150 Raptor 2022 thu 3, hon 5 ty dong ve Viet Nam
  • Them Ford F-150 Raptor 2022 thu 3, hon 5 ty dong ve Viet Nam-Hinh-2
  • Them Ford F-150 Raptor 2022 thu 3, hon 5 ty dong ve Viet Nam-Hinh-3
  • Them Ford F-150 Raptor 2022 thu 3, hon 5 ty dong ve Viet Nam-Hinh-4
  • Them Ford F-150 Raptor 2022 thu 3, hon 5 ty dong ve Viet Nam-Hinh-5
  • Them Ford F-150 Raptor 2022 thu 3, hon 5 ty dong ve Viet Nam-Hinh-6
  • Them Ford F-150 Raptor 2022 thu 3, hon 5 ty dong ve Viet Nam-Hinh-7
  • Them Ford F-150 Raptor 2022 thu 3, hon 5 ty dong ve Viet Nam-Hinh-8
Thảo Mai