“Tóm gọn” Lamborghini Aventador Liberty Walk siêu hầm hố ở Sài Gòn

Gói độ bodykit Aventador Limited Edition 50 mà “siêu bò” Lamborghini Aventador tại Sài Gòn này đang sở hữu chỉ được sản xuất giới hạn đúng 50 bộ.

  • “Tom gon” Lamborghini Aventador Liberty Walk sieu ham ho o Sai Gon
  • “Tom gon” Lamborghini Aventador Liberty Walk sieu ham ho o Sai Gon-Hinh-2
  • “Tom gon” Lamborghini Aventador Liberty Walk sieu ham ho o Sai Gon-Hinh-3
  • “Tom gon” Lamborghini Aventador Liberty Walk sieu ham ho o Sai Gon-Hinh-4
  • “Tom gon” Lamborghini Aventador Liberty Walk sieu ham ho o Sai Gon-Hinh-5
  • “Tom gon” Lamborghini Aventador Liberty Walk sieu ham ho o Sai Gon-Hinh-6
  • “Tom gon” Lamborghini Aventador Liberty Walk sieu ham ho o Sai Gon-Hinh-7
  • “Tom gon” Lamborghini Aventador Liberty Walk sieu ham ho o Sai Gon-Hinh-8
  • “Tom gon” Lamborghini Aventador Liberty Walk sieu ham ho o Sai Gon-Hinh-9
Nguyễn Chung