Toyota Corolla Cross 1.8 máy xăng trang bị có nghèo nàn?

Toyota Corolla Cross bản máy xăng 1.8L được xem là cấu hình cơ bản, được nhiều khách hàng quan tâm nhất. Cùng Kiến Thức xem chi tiết mẫu xe này tại Thái Lan để xem nó được trang bị gì.

  • Toyota Corolla Cross 1.8 may xang trang bi co ngheo nan?
  • Toyota Corolla Cross 1.8 may xang trang bi co ngheo nan?-Hinh-2
  • Toyota Corolla Cross 1.8 may xang trang bi co ngheo nan?-Hinh-3
  • Toyota Corolla Cross 1.8 may xang trang bi co ngheo nan?-Hinh-4
  • Toyota Corolla Cross 1.8 may xang trang bi co ngheo nan?-Hinh-5
  • Toyota Corolla Cross 1.8 may xang trang bi co ngheo nan?-Hinh-6
  • Toyota Corolla Cross 1.8 may xang trang bi co ngheo nan?-Hinh-7
  • Toyota Corolla Cross 1.8 may xang trang bi co ngheo nan?-Hinh-8
  • Toyota Corolla Cross 1.8 may xang trang bi co ngheo nan?-Hinh-9
  • Toyota Corolla Cross 1.8 may xang trang bi co ngheo nan?-Hinh-10
Nguyễn Chung