Toyota Corolla Cross GR-Sport 2022 về Việt Nam, chờ ngày ra mắt?

Toyota Corolla Cross GR-Sport 2022 được bắt gặp trên đường vận chuyển. Với sự xuất hiện này, phiên bản thể thao của Cross dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới.

  • Toyota Corolla Cross GR-Sport 2022 ve Viet Nam, cho ngay ra mat?
  • Toyota Corolla Cross GR-Sport 2022 ve Viet Nam, cho ngay ra mat?-Hinh-2
  • Toyota Corolla Cross GR-Sport 2022 ve Viet Nam, cho ngay ra mat?-Hinh-3
  • Toyota Corolla Cross GR-Sport 2022 ve Viet Nam, cho ngay ra mat?-Hinh-4
  • Toyota Corolla Cross GR-Sport 2022 ve Viet Nam, cho ngay ra mat?-Hinh-5
  • Toyota Corolla Cross GR-Sport 2022 ve Viet Nam, cho ngay ra mat?-Hinh-6
  • Toyota Corolla Cross GR-Sport 2022 ve Viet Nam, cho ngay ra mat?-Hinh-7
  • Toyota Corolla Cross GR-Sport 2022 ve Viet Nam, cho ngay ra mat?-Hinh-8
  • Toyota Corolla Cross GR-Sport 2022 ve Viet Nam, cho ngay ra mat?-Hinh-9
  • Toyota Corolla Cross GR-Sport 2022 ve Viet Nam, cho ngay ra mat?-Hinh-10
Nguyễn Bắc