Toyota Crown Sport 2024 "bộ trưởng" ế ẩm bởi mức giá quá cao?

Google News

Giá bán cao lên đến 5,9 triệu Yên (khoảng 962 triệu đồng), cộng với thời gian giao xe không cụ thể khiến cho mẫu xe Toyota Crown Sport 2024 mới không bán chạy như kỳ vọng.

 • Toyota Crown Sport 2024
 • Toyota Crown Sport 2024
 • Toyota Crown Sport 2024
 • Toyota Crown Sport 2024
 • Toyota Crown Sport 2024
 • Toyota Crown Sport 2024
 • Toyota Crown Sport 2024
 • Toyota Crown Sport 2024
 • Toyota Crown Sport 2024
 • Toyota Crown Sport 2024
 • Toyota Crown Sport 2024
 • Toyota Crown Sport 2024
 • Toyota Crown Sport 2024
 • Toyota Crown Sport 2024
Nguyễn Chung