Toyota Fortuner GR Sport từ 1,3 tỷ tại Thái Lan, có về Việt Nam?

Google News

Sau Indonesia, Mẫu xe SUV Toyota Fortuner GR Sport 2021 thế hệ mới tiếp tục ra mắt Thái Lan nhưng đi kèm thiết kế và động cơ khác biệt. Hiện thị trường Việt nam vẫn chưa phân phối phiên bản này.

  • Toyota Fortuner GR Sport tu 1,3 ty tai Thai Lan, co ve Viet Nam?
  • Toyota Fortuner GR Sport tu 1,3 ty tai Thai Lan, co ve Viet Nam?-Hinh-2
  • Toyota Fortuner GR Sport tu 1,3 ty tai Thai Lan, co ve Viet Nam?-Hinh-3
  • Toyota Fortuner GR Sport tu 1,3 ty tai Thai Lan, co ve Viet Nam?-Hinh-4
  • Toyota Fortuner GR Sport tu 1,3 ty tai Thai Lan, co ve Viet Nam?-Hinh-5
  • Toyota Fortuner GR Sport tu 1,3 ty tai Thai Lan, co ve Viet Nam?-Hinh-6
  • Toyota Fortuner GR Sport tu 1,3 ty tai Thai Lan, co ve Viet Nam?-Hinh-7
  • Toyota Fortuner GR Sport tu 1,3 ty tai Thai Lan, co ve Viet Nam?-Hinh-8
  • Toyota Fortuner GR Sport tu 1,3 ty tai Thai Lan, co ve Viet Nam?-Hinh-9
  • Toyota Fortuner GR Sport tu 1,3 ty tai Thai Lan, co ve Viet Nam?-Hinh-10
  • Toyota Fortuner GR Sport tu 1,3 ty tai Thai Lan, co ve Viet Nam?-Hinh-11
  • Toyota Fortuner GR Sport tu 1,3 ty tai Thai Lan, co ve Viet Nam?-Hinh-12
  • Toyota Fortuner GR Sport tu 1,3 ty tai Thai Lan, co ve Viet Nam?-Hinh-13
  • Toyota Fortuner GR Sport tu 1,3 ty tai Thai Lan, co ve Viet Nam?-Hinh-14
  • Toyota Fortuner GR Sport tu 1,3 ty tai Thai Lan, co ve Viet Nam?-Hinh-15
  Nguyễn Chung