Toyota FT-86 sang chảnh một thời, sau 10 năm giá rớt 1 tỷ đồng

Google News

Mẫu xe thể thao Toyota FT-86 sang chảnh một thờii được định giá 1,65 tỷ đồng, nay chỉ còn chưa tới 700 triệu trên thị trường xe cũ.

  • Toyota FT-86 sang chanh mot thoi, sau 10 nam gia rot 1 ty dong
  • Toyota FT-86 sang chanh mot thoi, sau 10 nam gia rot 1 ty dong-Hinh-2
  • Toyota FT-86 sang chanh mot thoi, sau 10 nam gia rot 1 ty dong-Hinh-3
  • Toyota FT-86 sang chanh mot thoi, sau 10 nam gia rot 1 ty dong-Hinh-4
  • Toyota FT-86 sang chanh mot thoi, sau 10 nam gia rot 1 ty dong-Hinh-5
  • Toyota FT-86 sang chanh mot thoi, sau 10 nam gia rot 1 ty dong-Hinh-6
  • Toyota FT-86 sang chanh mot thoi, sau 10 nam gia rot 1 ty dong-Hinh-7
  • Toyota FT-86 sang chanh mot thoi, sau 10 nam gia rot 1 ty dong-Hinh-8
  • Toyota FT-86 sang chanh mot thoi, sau 10 nam gia rot 1 ty dong-Hinh-9
Thảo Mai