Toyota Hilux 2024 thêm công nghệ mild-hybrid 48V "đấu" Ford Ranger

Google News

Theo xác nhận từ hãng Toyota, Hilux bản mới sẽ sử dụng động cơ dầu kết hợp mild-hybrid, hứa hẹn cải thiện hiệu suất đồng thời củng cố khả năng vận chuyển và off-road.

  • Toyota Hilux 2024 them cong nghe mild-hybrid 48V
  • Toyota Hilux 2024 them cong nghe mild-hybrid 48V
  • Toyota Hilux 2024 them cong nghe mild-hybrid 48V
  • Toyota Hilux 2024 them cong nghe mild-hybrid 48V
  • Toyota Hilux 2024 them cong nghe mild-hybrid 48V
  • Toyota Hilux 2024 them cong nghe mild-hybrid 48V
  • Toyota Hilux 2024 them cong nghe mild-hybrid 48V
Nguyễn Chung