Toyota Land Cruiser 1983 phục chế "cực đẹp" có giá tới 3,1 tỷ đồng

Những chiếc Toyota Land Cruiser cổ điển đang ngày càng có giá trị đối với các nhà sưu tập và những chuyên gia phục chế xe cũ.

  • Toyota Land Cruiser 1983 phuc che
  • Toyota Land Cruiser 1983 phuc che
  • Toyota Land Cruiser 1983 phuc che
  • Toyota Land Cruiser 1983 phuc che
  • Toyota Land Cruiser 1983 phuc che
  • Toyota Land Cruiser 1983 phuc che
  • Toyota Land Cruiser 1983 phuc che
  • Toyota Land Cruiser 1983 phuc che
Hải Nam