Toyota Land Cruiser 2022 "kênh giá" tới 1,3 tỷ đồng tại Việt Nam

Kể từ khi ra mắt Việt Nam vào năm ngoái, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 2022 mới vẫn luôn bị bán chênh giá và chưa bao giờ có dấu hiệu giảm nhiệt.

  • Toyota Land Cruiser 2022
  • Toyota Land Cruiser 2022
  • Toyota Land Cruiser 2022
  • Toyota Land Cruiser 2022
  • Toyota Land Cruiser 2022
  • Toyota Land Cruiser 2022
  • Toyota Land Cruiser 2022
  • Toyota Land Cruiser 2022
  • Toyota Land Cruiser 2022
  • Toyota Land Cruiser 2022
Nguyễn Bắc