Toyota Land Cruiser 2022 nhập Trung Đông về Việt Nam, hơn 6 tỷ

Sau 2 tháng kể từ khi Toyota Việt Nam ra Land Cruiser 2022 thế hệ mới nhập chính hãng. Chiếc Toyota Land Cruiser 2022 nhập tư đầu tiên được đưa về nước thuộc phiên bản VX 70th Anniversary (kỷ niệm 70 năm).

  • Toyota Land Cruiser 2022 nhap Trung Dong ve Viet Nam, hon 6 ty
  • Toyota Land Cruiser 2022 nhap Trung Dong ve Viet Nam, hon 6 ty-Hinh-2
  • Toyota Land Cruiser 2022 nhap Trung Dong ve Viet Nam, hon 6 ty-Hinh-3
  • Toyota Land Cruiser 2022 nhap Trung Dong ve Viet Nam, hon 6 ty-Hinh-4
  • Toyota Land Cruiser 2022 nhap Trung Dong ve Viet Nam, hon 6 ty-Hinh-5
  • Toyota Land Cruiser 2022 nhap Trung Dong ve Viet Nam, hon 6 ty-Hinh-6
  • Toyota Land Cruiser 2022 nhap Trung Dong ve Viet Nam, hon 6 ty-Hinh-7
  • Toyota Land Cruiser 2022 nhap Trung Dong ve Viet Nam, hon 6 ty-Hinh-8
  • Toyota Land Cruiser 2022 nhap Trung Dong ve Viet Nam, hon 6 ty-Hinh-9
Nguyễn Chung