Toyota Land Cruiser Prado 2024 từ 853 triệu tại Nhật, tháng 7 về Việt Nam

Google News

Toyota Land Cruiser Prado 2024 tại Nhật Bản sử dụng động cơ diesel 2.8L và động cơ xăng 2.7L giống hệt Fortuner đang bán ở Việt Nam.

 • Toyota Land Cruiser Prado 2024 tu 853 trieu tai Nhat, thang 7 ve Viet Nam
 • Toyota Land Cruiser Prado 2024 tu 853 trieu tai Nhat, thang 7 ve Viet Nam-Hinh-2
 • Toyota Land Cruiser Prado 2024 tu 853 trieu tai Nhat, thang 7 ve Viet Nam-Hinh-3
 • Toyota Land Cruiser Prado 2024 tu 853 trieu tai Nhat, thang 7 ve Viet Nam-Hinh-4
 • Toyota Land Cruiser Prado 2024 tu 853 trieu tai Nhat, thang 7 ve Viet Nam-Hinh-5
 • Toyota Land Cruiser Prado 2024 tu 853 trieu tai Nhat, thang 7 ve Viet Nam-Hinh-6
 • Toyota Land Cruiser Prado 2024 tu 853 trieu tai Nhat, thang 7 ve Viet Nam-Hinh-7
 • Toyota Land Cruiser Prado 2024 tu 853 trieu tai Nhat, thang 7 ve Viet Nam-Hinh-8
 • Toyota Land Cruiser Prado 2024 tu 853 trieu tai Nhat, thang 7 ve Viet Nam-Hinh-9
 • Toyota Land Cruiser Prado 2024 tu 853 trieu tai Nhat, thang 7 ve Viet Nam-Hinh-10
 • Toyota Land Cruiser Prado 2024 tu 853 trieu tai Nhat, thang 7 ve Viet Nam-Hinh-11
 • Toyota Land Cruiser Prado 2024 tu 853 trieu tai Nhat, thang 7 ve Viet Nam-Hinh-12
 • Toyota Land Cruiser Prado 2024 tu 853 trieu tai Nhat, thang 7 ve Viet Nam-Hinh-13
 • Toyota Land Cruiser Prado 2024 tu 853 trieu tai Nhat, thang 7 ve Viet Nam-Hinh-14
Hải Nam