Toyota Land Cruiser Prado 2024 về Việt Nam sẽ có 3 phiên bản?

Google News

Thế hệ mới nhất của Toyota Land Cruiser Prado vừa chính thức mở bán công khai tại Mỹ với 3 phiên bản, đi kèm mức giá từ 1,37 tỷ đồng. Dự đoán, khi về VIệt Nam xe sẽ có 3 phiên bản.

  • Toyota Land Cruiser Prado 2024 ve Viet Nam se co 3 phien ban?
  • Toyota Land Cruiser Prado 2024 ve Viet Nam se co 3 phien ban?-Hinh-2
  • Toyota Land Cruiser Prado 2024 ve Viet Nam se co 3 phien ban?-Hinh-3
  • Toyota Land Cruiser Prado 2024 ve Viet Nam se co 3 phien ban?-Hinh-4
  • Toyota Land Cruiser Prado 2024 ve Viet Nam se co 3 phien ban?-Hinh-5
  • Toyota Land Cruiser Prado 2024 ve Viet Nam se co 3 phien ban?-Hinh-6
  • Toyota Land Cruiser Prado 2024 ve Viet Nam se co 3 phien ban?-Hinh-7
  • Toyota Land Cruiser Prado 2024 ve Viet Nam se co 3 phien ban?-Hinh-8
  • Toyota Land Cruiser Prado 2024 ve Viet Nam se co 3 phien ban?-Hinh-9
  • Toyota Land Cruiser Prado 2024 ve Viet Nam se co 3 phien ban?-Hinh-10
Thanh Nguyễn