Toyota Raize chưa bán ở Việt Nam, đại lý đã ngừng cọc vì quá tải?

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều khả năng giá Toyota Raize tại Việt Nam sẽ không có biến động nhiều so với những đồn đoán khoảng 530 triệu đồng trước đây, xe sẽ rẻ hơn nhiều đối thủ KIA Sonet và đại lý đã thông báo ngừng nhận cọc.

  • Toyota Raize chua ban o Viet Nam, dai ly da ngung coc vi qua tai?
  • Toyota Raize chua ban o Viet Nam, dai ly da ngung coc vi qua tai?-Hinh-2
  • Toyota Raize chua ban o Viet Nam, dai ly da ngung coc vi qua tai?-Hinh-3
  • Toyota Raize chua ban o Viet Nam, dai ly da ngung coc vi qua tai?-Hinh-4
  • Toyota Raize chua ban o Viet Nam, dai ly da ngung coc vi qua tai?-Hinh-5
  • Toyota Raize chua ban o Viet Nam, dai ly da ngung coc vi qua tai?-Hinh-6
  • Toyota Raize chua ban o Viet Nam, dai ly da ngung coc vi qua tai?-Hinh-7
  • Toyota Raize chua ban o Viet Nam, dai ly da ngung coc vi qua tai?-Hinh-8
  • Toyota Raize chua ban o Viet Nam, dai ly da ngung coc vi qua tai?-Hinh-9
  • Toyota Raize chua ban o Viet Nam, dai ly da ngung coc vi qua tai?-Hinh-10
Nguyễn Anh