Toyota Yaris Cross chưa ra mắt Việt Nam đã tăng giá bán từ 730 triệu?

Google News

Theo một số nguồn tin, mẫu xe SUV cỡ nhỏ - Toyota Yaris Cross 2023 về Việt Nam sẽ có giá bán từ 730 - 760 triệu đồng ở phiên bản máy xăng.

  • Toyota Yaris Cross chua ra mat Viet Nam da tang gia ban tu 730 trieu?
  • Toyota Yaris Cross chua ra mat Viet Nam da tang gia ban tu 730 trieu?-Hinh-2
  • Toyota Yaris Cross chua ra mat Viet Nam da tang gia ban tu 730 trieu?-Hinh-3
  • Toyota Yaris Cross chua ra mat Viet Nam da tang gia ban tu 730 trieu?-Hinh-4
  • Toyota Yaris Cross chua ra mat Viet Nam da tang gia ban tu 730 trieu?-Hinh-5
  • Toyota Yaris Cross chua ra mat Viet Nam da tang gia ban tu 730 trieu?-Hinh-6
  • Toyota Yaris Cross chua ra mat Viet Nam da tang gia ban tu 730 trieu?-Hinh-7
  • Toyota Yaris Cross chua ra mat Viet Nam da tang gia ban tu 730 trieu?-Hinh-8
  • Toyota Yaris Cross chua ra mat Viet Nam da tang gia ban tu 730 trieu?-Hinh-9
  • Toyota Yaris Cross chua ra mat Viet Nam da tang gia ban tu 730 trieu?-Hinh-10
Nguyễn Anh