Toyota Yaris Cross đã "đóng thùng" xuất khẩu tại Indonesia, chờ về Việt Nam

Google News

Mẫu xe SUV cỡ B Toyota Yaris Cross 2023 đã được "đóng thùng" xuất khẩu khỏi Indonesia, xe được đồn sẽ về Việt Nam vào tháng 8 năm nay.

 • Toyota Yaris Cross da
 • Toyota Yaris Cross da
 • Toyota Yaris Cross da
 • Toyota Yaris Cross da
 • Toyota Yaris Cross da
 • Toyota Yaris Cross da
 • Toyota Yaris Cross da
 • Toyota Yaris Cross da
 • Toyota Yaris Cross da
 • Toyota Yaris Cross da
 • Toyota Yaris Cross da
 • Toyota Yaris Cross da
 • Toyota Yaris Cross da
Nguyễn Chung