Venom F5 giá 2,1 triệu USD không được chạy quá 4.000 km/năm

Do thiếu một số tính năng an toàn, siêu xe Hennessey Venom F5 không được chạy quá 4.000 km trong một năm. Một điều đáng tiếc nữa là xe chỉ có thể được đăng ký tại Mỹ theo dạng trưng bày.

  • Venom F5 gia 2,1 trieu USD khong duoc chay qua 4.000 km/nam
  • Venom F5 gia 2,1 trieu USD khong duoc chay qua 4.000 km/nam-Hinh-2
  • Venom F5 gia 2,1 trieu USD khong duoc chay qua 4.000 km/nam-Hinh-3
  • Venom F5 gia 2,1 trieu USD khong duoc chay qua 4.000 km/nam-Hinh-4
  • Venom F5 gia 2,1 trieu USD khong duoc chay qua 4.000 km/nam-Hinh-5
  • Venom F5 gia 2,1 trieu USD khong duoc chay qua 4.000 km/nam-Hinh-6
  • Venom F5 gia 2,1 trieu USD khong duoc chay qua 4.000 km/nam-Hinh-7
Phương Thảo