VinFast lắp đặt 150.000 cổng sạc xe điện xuống tận xóm, thô‌n bản

VinFast đã nhìn nhận rất rõ tương lai bắt buộc sẽ phải là xe điện nên đã có những chiến lược để đưa “hạ tầng đi trước, kinh doanh đi sau”.

  • VinFast lap dat 150.000 cong sac xe dien xuong tan xom, tho‌n ban
  • VinFast lap dat 150.000 cong sac xe dien xuong tan xom, tho‌n ban-Hinh-2
  • VinFast lap dat 150.000 cong sac xe dien xuong tan xom, tho‌n ban-Hinh-3
  • VinFast lap dat 150.000 cong sac xe dien xuong tan xom, tho‌n ban-Hinh-4
  • VinFast lap dat 150.000 cong sac xe dien xuong tan xom, tho‌n ban-Hinh-5
  • VinFast lap dat 150.000 cong sac xe dien xuong tan xom, tho‌n ban-Hinh-6
  • VinFast lap dat 150.000 cong sac xe dien xuong tan xom, tho‌n ban-Hinh-7
  • VinFast lap dat 150.000 cong sac xe dien xuong tan xom, tho‌n ban-Hinh-8
Thảo Nguyễn